Multifunkčné ihrisko

Užívanie MI je bezplatné počas vyhradených aktivít pre žiakov.

Poplatok za služby spojené s užívaním MI 0,­ €/hod. Pri umelom osvetlení poplatok je 1,­- € / hod.

Rezerváciu ihriska je potrebné dohodnúť u správcu ihriska, obec Kaľava, cez pracovnu dobu, aj telefonicky 053 447 2800,

0910 981 705.

Prevádzkové hodiny :

pondelok­ - piatok (mimo prázdnin a sviatkov)

08:00 -­ 14,30 hod. aktivity žiakov predškolských zariadení, základných škôl

14:30 - 21:00 hod. rezervované pre ostatnú verejnosť


pondelok­ - piatok (počas prázdnin a sviatkov)

09:00 - 13:00 hod. deti a mládež

13:00 - 21:00 hod. rezervované pre ostatnú verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom


sobota, nedeľa

09:00 - 12:00 hod. verejnosť

12:00 - 21:00 hod. verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.